Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Lumen Gentium to nie tylko zmiana dotychczasowego tytułu organu prasowego PUM, ale również zmiana profilu i częstotliwości ukazywania się czasopisma. Ze wstępu do pierwszego numeru ks. dr. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM, wynika, że kwartalnik Światło Narodów przyjął obecnie formę półrocznika i będzie ukazywał się pod tytułem Lumen Gentium.Zeszyty Misjologiczne. Będzie kontynuatorem Światła Narodów oraz zawieszonego periodykuZeszyty Misjologiczne, podkreślając w ten sposób ścisłą współpracę PDM z UKSW.

 

   Zgodnie z zamierzeniami Wydawcy Lumen Gentium będzie się składać z dwóch części. W pierwszej, systematycznej, publikowane będą materiały dotyczące podstawowych zagadnień i pojęć z dziedziny misjologii oraz działalności misyjnej Kościoła. Ponadto znajdą się w niej recenzje i oceny publikacji misyjnych i misjologicznych. W części drugiej, która zachowa charakter formacyjno-informacyjny, przede wszystkim będą zamieszczane materiały z konferencji, sesji misjologicznych i spotkań formacyjnych, a także informacje o ważnych wydarzeniach z życia i działalności misyjnej Kościoła.
   Na współczesny dorobek polskiej myśli teologiczno-misjologicznej, animacji i współpracy misyjnej składają się prace i wysiłki konkretnych ludzi. Ich sylwetki i twórczy wkład również będą prezentowane na łamach Lumen Gentium.
Zachęcamy do lektury nowego numeru, który – mamy nadzieję – odpowie na wielorakie potrzeby naszych czytelników.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM