Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne
ISSN 2083-5019

Organ prasowy Papieskiej Unii Misyjnej, wydawany w cyklu półrocznym

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jarosław Różański
Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. dr Tomasz Atłas
Redaktor Prowadzący: Elżbieta Kaczak-Kościańczuk

Komitet Naukowy

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW),
ks. dr Krzysztof Czermak,
ks. dr hab. Ryszard Dziura (KUL),
ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic,
ks. prof. dr hab. Jan Górski (UŚ),
ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc (UKSW),
ks. dr Franciszek Jabłoński,
prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD,
prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD (UAM),
prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior OMI,
prof. UWM dr hab. Jacek Pawlik SVD,
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW),
ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar,
prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD (KUL)

Recenzenci
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI,
prof. UWM dr Waldemar Wesoły SVD

Dostęp do "starej strony" Lumen Gentium

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM