Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Właśnie w tych październikowych dniach wspominamy szczególnie założenie Papieskiej Unii Misyjnej. 28 października Papież Benedykt XV wyraził swoją aprobatę dla przedstawionego mu wcześniej stowarzyszenia Unii Misyjnej Duchowieństwa. Podczas audiencji powiedział, że Dzieło to jest potrzebne w Kościele i wszyscy powinniśmy ożywiać w sobie ducha misyjnego. 31 października 1916 roku wysłano do Pawła Manna list zawierający papieską aprobatę. I choć w oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pojawi się on dopiero w styczniu 1917 roku, to jednak od samego początku za dzień powstania Unii Misyjnej Duchowieństwa (dzisiaj Papieskiej Unii Misyjnej) uznajemy dzień 31 października. Zatem obchodzimy w tym roku 100 lat naszego istnienia! Z tej okazji zachęcamy do poznawania osoby bł. Pawła Manny i włączenia się w działalność Unii!

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM