Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W ramach Tygodnia Misyjnego o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej odwiedził kleryków z WSD w Toruniu. O spotkaniu opowiadaja nam sami klerycy:

Tydzień Misyjny to niezwykła okazja, aby „zrobić coś” dla Kościoła powszechnego. Pole misyjnego działania kleryków często jest ograniczone. Jednak misyjność Kościoła, wpisana głęboko w serce człowieka, który spotkał na swojej drodze żywego Jezusa, nie pozwala na zadowolenie się pewnymi tylko schematami.

Klerycy toruńskiego seminarium mieli okazję odkrywać, czym są misje, podczas Tygodnia Misyjnego. Cele, które stawia Papieska Unia Misyjna – formacja i informacja – realizowaliśmy we wspólnocie poprzez modlitwy, animowanie modlitw różańcowych, dzielenie się świadectwem bycia misjonarzem w miejscu, w którym postawił mnie Bóg, rozważanie papieskich dokumentów misyjnych, a także słuchanie świadectw osób, które swoje życie poświęciły szerzeniu radości Ewangelii.

W poniedziałek 29 października mieliśmy okazję gościć przedstawiciela Papieskich Dzieł Misyjnych – o. Lukę Bovio, który przybył, aby dzielić się swoim misyjnym świadectwem. Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii. Na spotkaniu zgromadziła się większość braci kleryckiej, chcąc dowiedzieć się, czym są misje i jak włączyć się w działalność misyjną Kościoła, realizując jednocześnie drogę powołania kapłańskiego. O. Luca trafił na doskonałe audytorium, ponieważ znaczną jego część stanowili członkowie nowopowstającego koła misyjnego, którzy z wielkim zainteresowaniem chłonęli treści dotyczące głoszenia Ewangelii.

Wierzymy, że cały Tydzień Misyjny, jak i spotkanie z o. Bovio przyczyni się wśród kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu do wzrostu świadomości, a także odpowiedzialności za misje w Kościele.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM