Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego bieżącego roku, Wyższe Seminarium Duchowne diecezji pelplińskiej miało szczególny powód do radości. Tego dnia kolejni klerycy dołączyli się do Papieskiej Unii Misyjnej, aby formować się w duchu misyjnym, szerzyć tego ducha pośród innych i wspierać misjonarzy swoją modlitwą i ofiarnym życiem.

Tego też dnia nowym prezesem Kleryckiego Koła Misyjnego został alumn Patryk Wyka.

Cieszymy się z Was, drodzy Bracia, i niech bł. Paweł Manna oręduje za Wami!

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM