Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Dzień przed liturgicznym wspomnieniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Patronki Misji –czyli 30 września bieżącego roku, w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie została odprawiona Msza św. w intencji misji, na której modliły się wspólnie siostry zakonne z wielu różnych zgromadzeń.

Za organizację Mszy i jej animację odpowiedzialna była Komisja Misyjna Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Mszy przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, a homilię powiedział ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Leszek zachęcił nas, aby powrócić do pierwotnej gorliwości w modlitwie za misje i w codziennym zaangażowaniu w działalność na rzecz misji wszędzie tam, gdzie się znajdujemy.

W liturgii uczestniczyli również studenci tegorocznego kursu formacyjnego z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wraz z ks. dyrektorem Janem Fecko.

Po Mszy św. s. Dawida Strojek, Służebnica Ducha Świętego, podzieliła się świadectwem swej posługi w Papui-Nowej Gwinei.

Od kilku dni jest już w sprzedaży nowy numer naszego czasopisma „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, zatytułowany „Maryja – pierwsza misjonarka”. Na ponad dwustu trzydziestu stronach możemy przeczytać rozprawy księży profesorów Marka Tatara, Leona Nieściora prezentujące posłuszeństwo, profetyzm i apostolat Maryi. Ks. dr Marcin Wrzos OMI w dwóch artykułach przybliża temat nowych mediów misyjnych.

Aktualny numer ma podtytuł „25 lat Wydawnictwa „Missio-Polonia”. W części dokumentalnej ks. bp Jan Piotrowski oraz aktualni i dawni pracownicy Wydawnictwa wspominają jego powstanie i prezentują wydawnictwo takie, jakim jest dzisiaj.

Możemy też przeczytać biografie i świadectwa o wielkich misjonarzach, którzy w ostatnim czasie odeszli do Pana – ks. dr. Januszu Gajdzie i bpie Eugeniuszu Jureczko OMI.

Bogato prezentuje się dział zawierający sprawozdania z ostatnich konferencji, sympozjów misjologicznych i sesji naukowych – w pierwszym półroczu 2018 r. było ich pięć.

Przedstawiamy też recenzję książki Piero Gheddo „Paweł Manna – założyciel Papieskiej Unii Misyjnej”.

Zachęcamy do zakupu tego półrocznika w naszym sklepie internetowym lub w warszawskiej siedzibie PDM oraz do lektury. Życzymy rozkoszowania się tym, co ważne, misyjne, a jednocześnie ciekawe i rozwijające.

MJ/PDM

Bł. o. Paweł Manna tak pisał do kapłanów i osób konsekrowanych: „Na miłość Boską, bądźcie świętymi! Jeśli nimi nie będziecie, życie wasze stanie się klęską i klęskę poniesie wasze powołanie. Wasza porażka będzie stratą dla Kościoła, stratą dla Niebios i nieszczęściem dla tych, którzy mieli prawo liczyć na was jako przewodników ku zbawieniu”. Słowa te przypomniano nam, osobom konsekrowanym, na III Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych, który miał miejsce w dniach od 13 do 16 września 2018 r. w krakowskich Łagiewnikach.

Był to czas doświadczania różnorodności charyzmatów, osobowości i bogactwa życia konsekrowanego, a jednocześnie utwierdzania się w tym, że niezależnie od duchowości i charyzmatu wszyscy chcemy służyć Jezusowi, który nas wybrał, byśmy w różny sposób realizowali Jego misję w świecie. Cztery kongresowe dni były wypełnione wspólną modlitwą, wykładami, pracą w grupach, a także zabawą i radością.

Prelegenci przypominali nam, że „wszystko może runąć, domy, zgromadzenia, dzieła, ale Boże wybranie i nasz charyzmat będzie trwał w nas” (kardynał João Bráz de Aviz), najważniejsza jest osobowa relacja ze Słowem, żeby wiedzieć, Kto oczekuje mojego „teraz” (o. Krzysztof Wons SDS), że warto uświadomić sobie, co jest moim krzyżem, bo inaczej zły będzie nim straszył (o. Stanisław Jarosz OSPPE) i że nie ma nic gorszego niż sfrustrowana zakonnica czy zakonnik (s. Anna Bałchan SMI).

Ponad 800 uczestników Kongresu przeszło ulicami Krakowa w radosnym, rozśpiewanym i roztańczonym pochodzie, dając świadectwo tematowi Kongresu „Wolni w Duchu Świętym”.

Na Kongresie było obecnych wiele sióstr i braci zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła i w animację misyjną według słów ks. Colzaniego: „Relacja pomiędzy życiem konsekrowanym a otwarciem misyjnym umiejscawia się na poziomie wyboru życia według Ducha”.

MJ/PDM

Czasopismo „Omnis Terra”, jako organ wydawniczy watykańskiej Agencji Fides istnieje od 1961 r., wydawane najpierw w języku francuskim, a następnie również włoskim, hiszpańskim i angielskim. Na początku był to wewnętrzny biuletyn Międzynarodowego Sekretariatu Papieskiej Unii Misyjnej, a następnie, dzięki posoborowym przemianom i otwarciu Kościoła na sprawy misji, stał się pismem ogólnodostępnym, w którym poruszane są sprawy misji i misjonarzy.

W 2016 r. czasowo zawieszono wydawanie „Omnis Terra”, aby teraz, w roku 2018, powrócić do jego publikacji, tym razem w formie internetowej.

Jak pisze o. Fabrizio Meroni, dyrektor Agencji Fides i redaktor naczelny „Omnis Terra”: „To czasopismo jest przestrzenią, która otwarta jest dla wszelkich analiz, komentarzy, refleksji i dogłębnych przemyśleń, które towarzyszą codziennym wiadomościom publikowanym przez Fides. Jest to nowa strona internetowa, na której jest mowa o misjach, misjonarzach oraz o głównych bohaterach misji, to znaczy o Kościołach lokalnych w całej ich złożoności. Jest to czasopismo o kulturze i misjach i dawno już przestało być pismem tylko dla specjalistów, dzisiaj stało się narzędziem rozpowszechniania najważniejszych wiadomości i tematów związanych z działalnością misyjną”.

Idąc za zaproszeniem o. Fabrizio, również i my zachęcamy do czytania nowego „Omnis Terra”.

Zapraszamy na stronę internetową:

http://omnisterra.fides.org/

 

Referentki misyjne w Niepokalanowie

W dniach 13-15 kwietnia br. w Niepokalanowie odbyła się sesja formacyjna dla sióstr referentek misyjnych, organizowana przez Komisję Misyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Wzięło w niej udział 70 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Niektóre z sióstr to wieloletnie misjonarki ad gentes, inne pracują na Wschodzie, jeszcze inne starają się animować misyjnie swoje zgromadzenia i Kościoły lokalne, w których posługują.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć sióstr pracujących w Papieskich Dziełach Misyjnych, zatem s. Maria Agata i s. Monika również wzięły w nim udział, dzieląc z siostrami czas modlitwy, wykładów, warsztatów i wielu chwil wspólnej radości. S. Agata dbała o misyjny sklepik, a s. Monika przypomniała w skrócie, czym są Papieskie Dzieła Misyjne i przedstawiła zbliżające się akcje.

Bardzo dziękujemy s. Irenie Karczewskiej za zaproszenie, a także wszystkim siostrom z Komisji Misyjnej za tak dopracowaną organizację tego pięknego spotkania. Dziękujemy wykładowcom prowadzącym warsztaty, animującym liturgię i prowadzącym modlitwy. A przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestniczącym. To był dobry czas spotkania tak wielu sióstr zaangażowanych w dzieło misyjne, otwartych na różnorodność, bliskich człowiekowi i zdrowo patrzących na świat.

Chociaż zakończyliśmy już świętowanie 100 rocznicy założenia Papieskiej Unii Misyjnej, nadal zapraszamy do obejrzenia filmiku, który powstał z tej okazji.  Kilka minut oglądania, a wiele można się o nas dowiedzieć.  Warto nas lepiej poznać, a później do nas dołączyć! Zapraszamy również do oglądania innych spotów i filmików przygotowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne przy nieodzownej i kompetentnej współpracy naszego filmowca, pana Jana Sobierajskiego. Dziękujemy Janku!

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM